ความเป็นพระอรหันต์ คือเป็นคนดีที่ไม่มีอกุศล ARAHATTA=AKUSALA (煩悩(ぼんのう))がない人(ひと)です。

ความเป็นพระอรหันต์ คือเป็นคนดีที่ไม่มีอกุศล ARAHATTA=AKUSALA (煩悩(ぼんのう))がない人(ひと)です。

1512744270988


Comments are closed.