ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง เป็นอย่างนี้แล/体の動作の清潔さ三か条のことです。

ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง เป็นอย่างนี้แล/体の動作の清潔さ三か条のことです。

กุศลกรรมบถ10 -2


Comments are closed.