ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างไร 言葉の清潔さ四か条はどのようになりますか。*1

ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างไร 言葉の清潔さ四か条はどのようになりますか。*1

กุศลกรรมบถ 10-3


Comments are closed.