ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างไร 言葉の清潔さ四か条はどのようになりますか。*2

ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างไร 言葉の清潔さ四か条はどのようになりますか。*2

กุศลกรรมบถ 10-4


Comments are closed.