ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างไร 言葉の清潔さ四か条はどのようになりますか。*3

ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างไร 言葉の清潔さ四か条はどのようになりますか。*3

กุศลกรรมบถ 10-5


Comments are closed.