ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ธรรมให้ผลทันทีที่จากโลกนี้ 今世は来世の前世なので、亡くなったら全部のDHAMMAは来世に反映します。

ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ธรรมให้ผลทันทีที่จากโลกนี้ 今世は来世の前世なので、亡くなったら全部のDHAMMAは来世に反映します。

เห็นนี่แหละธรรม ได้ยินนี่แหละธรรม

Comments are closed.