*โกรธไม่ควรมีเลยทั้งสิ้น ไม่ใช่สมควรโกรธ ..ธรรมเตือนใจ91 怒りの心はなくすべきです。怒るべきではない。

*โกรธไม่ควรมีเลยทั้งสิ้น ไม่ใช่สมควรโกรธ ..ธรรมเตือนใจ91 怒りの心はなくすべきです。怒るべきではない。

S__762382

Comments are closed.
Translate »