เพราะไม่รู้

เพราะไม่รู้

ภาพวิทยากร

 

บทประพันธ์โดยท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์

By Than Arjarn Annop Homjan

 วิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 Teacher at Dhamma Study and Support Foundation

เพราะไม่รู้     จึงอยู่มา     ในหล้าโลก

                              無知のため、世の中に生まれ変わりました。

เพราะไม่รู้     จึงเศร้าโศก  ในสงสาร

無知のため、世の中が悲しくなりました。

เพราะไม่รู้      จึงเป็นเรา   เขลามานาน

無知のため、本当は存在していない自分自身を存在していると

勘違いしています。

เพราะไม่รู้      จึงคบพาล  เผาผลาญตน

無知のため、無知と付き合い、自分を破壊します。

เพราะรู้คุณ   ของพระธรรม  จึงร่ำเรียน

タムマ(DHAMMA) の価値が分かるとタムマ(DHAMMA)を勉強します。

เพระรู้ธรรม จึงพร่ำเพียร  เพิ่มกุศล

タムマ(DHAMMA)を理解すると純粋な心(KUSALA)が育ちます。

เพราะรู้ชัด  จึงไม่ใช่   สัตว์ บุคคล

はっきり理解すると人間も動物もないです。

(この世に存在するものは何もないと分かります。)

เพราะรู้ละ  ตัวตน จึงพ้นภัย

自分もないのが分かると安全になります。

(悲しみや苦しみや生まれ変わることから逃れることができます。)

Comments are closed.
Translate »