*ทุกคนที่ทำร้ายคิดว่าดี แล้วก็ทำ ….หวานมั้ย พอใจที่ทำสำเร็จ แต่ธรรมนั้นเป็นโทษแก่ตนเอง.ธรรมเตือนใจ91 自分では良いことだと思って 他人の体や心を傷つけている人は 自己満足であり、考えが甘く、 けっして良い行いではありません。 このことは罪なことです。

*ทุกคนที่ทำร้ายคิดว่าดี แล้วก็ทำ ….หวานมั้ย พอใจที่ทำสำเร็จ แต่ธรรมนั้นเป็นโทษแก่ตนเอง.ธรรมเตือนใจ91 自分では良いことだと思って 他人の体や心を傷つけている人は 自己満足であり、考えが甘く、 けっして良い行いではありません。 このことは罪なことです。

S__762395

Translate »