ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ธรรมให้ผลทันทีที่จากโลกนี้ 今世は来世の前世なので、亡くなったら全部のDHAMMAは来世に反映します。

ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ธรรมให้ผลทันทีที่จากโลกนี้ 今世は来世の前世なので、亡くなったら全部のDHAMMAは来世に反映します。

เห็นนี่แหละธรรม ได้ยินนี่แหละธรรม

วันอัฏฐมีบูชา ….แรม8ค่ำ เดือน6 ปีนี้18/5/60……. เกิดมาแล้วได้พบกันทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันหวังดีว่าจะให้เขาเป็นคนดีได้เข้าใจธรรม生まれてからお互いに出会いました。お互いに良いことばかりすべきです。..

วันอัฏฐมีบูชา ….แรม8ค่ำ เดือน6 ปีนี้18/5/60……. เกิดมาแล้วได้พบกันทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันหวังดีว่าจะให้เขาเป็นคนดีได้เข้าใจธรรม生まれてからお互いに出会いました。お互いに良いことばかりすべきです。..

เกิดมาแล้วได้พบกันทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันหวังดีว่าจะให้เขาเป็นคนดีได้เข้าใจธรรม

ไม่มีจิต เจตสิก รูปเลยดีกว่ามั้ย ถ้าไม่รู้แบบนี้ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 人は 皆 Jitta, jetasika, rupaをもっていますが、…持っていなければ いちばんいいことです。このように理解しなければ…仏様の教えを理解できません。

ไม่มีจิต เจตสิก รูปเลยดีกว่ามั้ย ถ้าไม่รู้แบบนี้ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 人は 皆 Jitta, jetasika, rupaをもっていますが、…持っていなければ いちばんいいことです。このように理解しなければ…仏様の教えを理解できません。

ไม่มีจิต  เจตสิก รูปเลยดีกว่ามั้ย ถ้าไม่รู้แบบนี้ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1doc

จากไม่มี ..มีให้ติดข้อง…และไม่เหลือ …เหลือแต่ความติดข้องต่อไปๆあらゆるものがない状態-ある状態(執着心発生)—–>ない状態にもどったーーーー>…..まだ執着心のみ続いていく

จากไม่มี ..มีให้ติดข้อง…และไม่เหลือ …เหลือแต่ความติดข้องต่อไปๆあらゆるものがない状態-ある状態(執着心発生)—–>ない状態にもどったーーーー>…..まだ執着心のみ続いていく

จากไม่มี มีให้ติดข้องและไม่เหลือ เหลือแต่ความติดข้องต่อไปๆ ไฟล์รูปdoc

Translate »